• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Privacy statement Vlinder Uitvaartverzorging

Vlinder uitvaartverzorging heeft allerlei maatregelen genomen om aan de nieuwe (AVG) wetgeving te voldoen. Zo hebben wij een SSL-certificaat op onze website en is onze privacymelding aangepast. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier) en het duidelijk is dat dit een opdracht betreft voor het verzorgen van een uitvaart, het uitbrengen van een offerte of het vastleggen van uw laatste wensen.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor bovenstaande en worden nooit doorgeven aan derden anders dan dat wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk dan wel conform de wettelijke verplichtingen. Dit Privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van een link met onze website zijn verbonden.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement, de meest actuele versie kan altijd via onze website worden geraadpleegd.